Sverigedemokraterna är farliga högerpopulister. Partiets missvisande retorik bygger på misstro mot den ledande eliten och ett inkorrekt anspråk på den “tysta majoriteten” och det “faktiska folket”. SD är, likt världens alla populister, ett allvarligt hot mot demokratin och att fortsatt utesluta SD kommer bara leda till deras ökade inflytande.

I boken “What is Populism?” förklarar Jan-Werner Müller, Professor i politik på Princeton University, termen populism. En term som många slängt sig med under de senaste åren utan att faktiskt veta vad den faktiskt innebär. För en fullständig beskrivning över konceptet rekommenderar jag boken men här följer en kort sammanfattning:

Populister skapar ett inkorrekt koncept som är folket. De inbillar sig att folket är homogent, har en vilja och är felrepresenterade av alla andra partier. Populisterna anser sig själva vara legitima förespråkare för det inbillade folket. De använder sig ofta av den “tysta majoriteten” i debatt. Fastän populister gärna utlyser folkomröstningar så är det inte för att höja det politiska engagemanget. Snarare handlar det om en vilja att bekräfta vad de redan tror sig veta att folkets vilja är. Populism är den representativa demokratins mörka baksida och är ett allvarligt hot mot demokrati.

Låt mig då applicera definitionen på SD. Partiet representerar det svenska folket, en inbillad homogen samling människor med en vilja: att behålla Sverige svenskt. På deras hemsida hittar man bland annat citatet “Sverigedemokraterna är hela sveriges parti.”

Continue reading