Sverigedemokraterna är farliga högerpopulister. Partiets missvisande retorik bygger på misstro mot den ledande eliten och ett inkorrekt anspråk på den “tysta majoriteten” och det “faktiska folket”. SD är, likt världens alla populister, ett allvarligt hot mot demokratin och att fortsatt utesluta SD kommer bara leda till deras ökade inflytande.

I boken “What is Populism?” förklarar Jan-Werner Müller, Professor i politik på Princeton University, termen populism. En term som många slängt sig med under de senaste åren utan att faktiskt veta vad den faktiskt innebär. För en fullständig beskrivning över konceptet rekommenderar jag boken men här följer en kort sammanfattning:

Populister skapar ett inkorrekt koncept som är folket. De inbillar sig att folket är homogent, har en vilja och är felrepresenterade av alla andra partier. Populisterna anser sig själva vara legitima förespråkare för det inbillade folket. De använder sig ofta av den “tysta majoriteten” i debatt. Fastän populister gärna utlyser folkomröstningar så är det inte för att höja det politiska engagemanget. Snarare handlar det om en vilja att bekräfta vad de redan tror sig veta att folkets vilja är. Populism är den representativa demokratins mörka baksida och är ett allvarligt hot mot demokrati.

Låt mig då applicera definitionen på SD. Partiet representerar det svenska folket, en inbillad homogen samling människor med en vilja: att behålla Sverige svenskt. På deras hemsida hittar man bland annat citatet “Sverigedemokraterna är hela sveriges parti.”

På SD-kuriren kan man läsa inlägget “Upprop för folkomröstning!” där partiet år 2015 uppmanade väljare att engagera sig i en folkomröstning med målet att bekräfta det som partiet redan trodde sig veta: att det svenska folket vill en sak, att minska eller helt stoppa invandringen. De skrev också att “Vanskötseln av vårt land måste få ett slut. Regeringen Löfven, tillsammans med sina stödhjulspartier i Alliansen, har försatt Sverige i ett katastroftillstånd. Nu måste Sverige räddas och folket få säga sitt”, de menar alltså att den ledande eliten inte representerar folkets vilja, utan att endast genom SD ska folket få säga sitt.

“Populists should be criticized for what they are – a real danger to democracy (and not just to “liberalism”). But that does not mean that one should not engage them in political debate. Talking with populists is not the same as talking like populists. One can take the problems they raise seriously without accepting the ways in which they frame these problems” – Jan-Warner Müller, “What is Populism”, s. 103.

Att utesluta SD är ett gravt misstag. Ovanstående citat tycker jag är det absolut viktigaste i hela Müllers bok. Genom att utesluta SD bekräftar de övriga partierna SD:s påstående om att den konventionella politiska eliten inte lyssnar på folket. I själva verket är det ju så att partierna tydligt väljer att ignorera SD såväl som deras väljare. Problemet är att en lögn grundad i sanning är alltid mer trovärdig. Genom att Löfven och Alliansen har uteslutit SD har de bidragit med en sanning: att SD med väljare blir ignorerade. På den sanningen kan SD bygga sin missvisande retorik och mena att “Löfven och Alliansen lyssnar inte på det svenska folket, se bara hur de ignorerar oss.”

Karin Pettersson på Aftonbladet menar tvärt emot och uttrycker det i ledaren “Stäng dörren till SD, moderater” publicerad den 25 augusti.  Hon skriver att “besattheten av invandring och integration hamnade i centrum av debatten, i stället för frågor som ekonomi, skatter och arbetsmarknad.” Jag håller med om att invandring och integration inte får ta över helt, men om SD är de enda som hanterar frågan får de fullständig makt över den, och kan använda sin retorik för att öka sitt inflytande.

Pettersson skriver också att moderaterna “undervärderade graden av anständighet i sin egen väljarbas” vilket fortsatt svartmålar alla de som vågar diskutera och röra sig mot lösningar i frågorna. Att förhandla med SD är inte det samma som att förhandla som SD. Visst är det så att Sverige har ett flyktingproblem? Ja. Men stämmer det att “Regeringen Löfven, tillsammans med sina stödhjulspartier i Alliansen, har försatt Sverige i ett katastroftillstånd”? Nej. Det går att diskutera frågor med populister utan att sjunka till deras nivå, och det är nödvändigt för den svenska demokratins välmående!

Anna Kinberg Batra var påväg mot mer samarbete med SD redan i januari vilket fick till följd att Moderaterna nådde rekordlåga 16,6%. Nu har hon avgått men jag hoppas innerligt att det inte innebär att Moderaterna återvänder till sin tidigare strategi att utesluta SD. Ett sådant felsteg kommer inte bara leda till Sverigedemokraternas ökade inflytande men kanske till och med till deras första period utan benämningen oppositionsparti. Jag har läst Jan-Werner Müllers kapitel om populister i makt och det är inte en framtid jag önskar för Sverige.

If you like my writing you’re welcome to follow me through this link. Please note that my writing reflects my own opinions and interpretations only, not those of Princeton University nor any of its affiliates.

Email
RSS
Facebook
Google
https://stensjoberg.com/debatt-inkludera-sd-innan-det-ar-for-sent/
LinkedIn