Category: Uncategorized

Get my new game Boller!

Note: if you lose instantly when you start playing it’s because you aren’t holding the phone perfectly straight. When you tilt the phone it pushes your ball to the direction in which you’re tilting.

What is Boller?

Boller is a simple game where you tilt your phone to steer a ball to keep it from hitting the borders of the screen by jumping on scrolling platforms. Although I have hopes to add more diverse gameplay in the future I can assure you that the game is already intriguingly frustrating, rewarding and addictive.

Get the app here!

How I made it

The project started out about a year ago but due to issues with the App Store and college applications it was never released. A few months later I reformatted the hard drive in my computer, accidentally deleting all of the source code. Finally though, I remade an even better version of the game!

Technically it was built with Swift 4.0 and SpriteKit. I used the MVC design approach, although most of the model is handled by SpriteKit directly. I incorporated a game manager class through which I handled In App Purchases, Game Center integration, ads from AdMob and presenting different views (i.e different “screens” in the app”).

On ads

Originally I did not want to have advertisements in my app because of ethical concerns, however I decided to add them anyway for a few reasons.

Firstly, in order to release an app on the App Store one has to buy a $100 certificate that enables having apps on the store for a year. In a perfect world I’d get exactly $100 from revenue so that I at least didn’t lose any money in this endeavor.

Secondly, I want to be realistic as to why I am making apps at all. First and foremost Boller is definitely a fun and educational project and although I have become a rather proficient Swift and SpriteKit developer through making the app, I am not going to stop there. In trying to learn about development I also need to understand the monetization and business side – something that I am definitely doing by introducing advertisements to the app.

For those of you who cannot stand apps there is also an option to buy out of ads forever, and it would cost you only $1. It is also a chance to support the developer and his ridiculous student debt <3.

Sten Sjöberg for Class Officer

Having finally settled down at Princeton it is time for me to start making things happen. In the spirit of this sentiment I am delighted to announce my candidacy for Class Officer of the Class of 2021. I want to be one of the five students representing, caring for, and enabling the great Class of 2021. Not only this year but for many years to come.

In my class representation philosophy there are two dominating topics: community and fun. The two concepts might seem trivial but I have always believed that God is in the details. Indeed, we do not always need magnificent innovation to make something better than it already is; sometimes all we need is a stickler for detail, and that stickler could be yours truly.

Continue reading

Sverige och USA med Brian Palmer

Vad kan Sverige och USA lära sig av varandra?

I och med de labila politiska klimaten i både USA och Sverige finns det inget bättre tillfälle att diskutera vad de två länderna kan lära sig av varandra. Jag har länge varit ute efter att intervjua någon med amerikansk-svensk bakgrund, som från egen erfarenhet kan resonera kring likheterna och kontrasterna mellan vårt avlånga landet lagom, och kapitalismens högsäte i väst. Att jag råkade hitta ingen mindre än Brian Palmer, attribuerar jag endast till flyt.

Portrait of Brian Palmer

Foto: Lena Katarina Johansson. Källa: www.brianpalmer.org

Socialantropologen Brian Palmer utsågs år 2002 till bästa universitetslektor på Harvard University för sin kurs om civilkurage, en av de populäraste kurserna i Harvards historia. Han bor nu i Sverige och håller flera kurser som universitetslektor på Uppsala Universitet. Socialantropologi är ”det vetenskapliga studiet av kultur- och samhällstyper och av människan som kultur- och samhällsvarelse” enligt Nationalencyklopedin. Palmer som socialantropolog, och med sina stora kunskaper om nutidspolitik och ekonomi, blev det perfekta intervjuobjektet.

– Det finns en tradition av amerikaner som har beundrat och högaktat Sverige sedan 1930-talet för att de anser att Sverige har delvis löst de två största problemen med det amerikanska samhället: ekonomiska klyftor och våld. Franklin Roosevelt lovordade Sverige för dess kvalitéer och jag är en del av denna långa tradition av amerikaner som närmst idealiserat Sverige, säger Palmer som svar på frågan om varför han flyttade till Sverige år 2004.

– Man måste kolla på ett land som Brasilien för att hitta större ekonomiska klyftor än i USA, och vi är ett samhälle med mycket inrikesvåld, som exempelvis polisövervåld, men också utrikes när det kommer till våra många krig. Sverige är lite motsatsen när det kommer till dessa frågor, tillägger han.

Efter 12 år i Sverige sedan flytten från USA reflekterar Palmer kring hur Sverige, och hans syn på landet, utvecklats.

– Ja, på många sätt [har Sverige levt upp till förväntningarna]. Sverige har blivit mer likt USA. De nyliberala tendenserna fortsätter, klyftorna ökar, men det sker i hela världen. Jämförelsevis är Sverige fortfarande en av de bästa länderna i världen och det ser man också i mycket statistik.

Palmer är till synes inte oroad över flyktingpolitiken som Sverige lett under flyktingkrisen och tidigare. Han är snarare väldigt imponerad.

– Inget industrialiserat land i hela världen har accepterat så många flyktingar per capita. Oavsett om man tittar tillbaka 30 år, 3 år eller bara förra året. Det är en extrem generositet. Mycket större än Tyskland, eller Norge, eller Danmark. Många förstår inte hur Sverige nästan är ensamma i graden av generositet. Jag beundrar landet på det sättet.

USA, och resten av världen har mycket att se upp till i Sverige. Det är så pass allmänt accepterat att uttalandena börjar låta som ekon. Palmer kunde dock också, med lite mer eftertänksamhet, nämna flera saker som vi svenskar kan lära oss av USA också.

– I USA är det vanligt att ta betalt för motorvägar. Den som kör bil måste betala, och det gör kostnader mer realistiska. I Sverige är det för många billigare att köra från Stockholm till Uppsala än att ta tåget, eftersom att motorvägen är gratis, säger han.

Han tillägger att självklart är den i själva verket inte gratis, men kostnaderna betalas snarare av den allmänna skatten. Mellan New York och Boston, berättar han, får man betala en stor summa i vägtullarna, och då motiveras tåg och buss mer.

– Vi har en ganska välfungerande mångkulturalism i vissa städer i USA. Det är flera som anser att New York är den, i särklass, bäst fungerade mångkulturella staden på jorden, med invånare från mer eller mindre hela världen. Det sägs att om man varit i New York i två veckor kan man kalla sig själv för New York:are utan att någon skulle ifrågasätta detta och säga ‘but you’re not a real New Yorker’. I Sverige kan du vara född i Sverige och levt hela ditt liv i till exempel Stockholm och folk betraktar dig ändå som icke-svensk om du har mörk hudfärg. Fenomenet New York är helt klart något som blev möjligt på grund av dess storlek, och traditionen av invandring under flera sekel men det kan ändå vara något som Sverige skulle kunna imitera.

Det är tydligt att han inte gör det sista uttalandet endast i egenskap av expert, men talar också utifrån erfarenheter, och känslor.